gratis software en apps downloaden
Gratis software en apps zoeken:

Wat is Shareware?

Shareware is een marketing methode voor software waarbij een software programma gratis is te gebruiken gedurende een bepaalde periode. Na deze gratis proefperiode dient een betaalde licentie aangeschaft te worden voor het gebruik van de software.

Kenmerken van shareware

Om software te kwalificeren als "shareware" moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  1. De software is alleen gratis te gebruiken gedurende een bepaalde periode
  2. Na de gratis periode dient tegen betaling een licentie aangeschaft te worden
  3. De software mag gekopieert worden om uit te proberen met dien verstande dat betaald moet worden om het te blijven gebruiken
  4. De software wordt beschermd door auteursrechtenShareware verschilt van freeware, freeware is namelijk onbeperkt gratis te gebruiken, mits aan eventuele beperkende voorwaarden wordt voldaan.

Gezien de kenmerken van shareware nemen we die bij voorkeur niet op in de database van Gratis Software.nu. Aangezien het gratis gebruik van dit type software sterk gelimiteerd is geven we de voorkeur aan freeware en open source software. Bij uitzondering nemen we wel shareware op, bijvoorbeeld in het geval er geen freeware en open source alternatieven beschikbaar zijn.

Voor sommige doeleinden kan shareware prima ingezet worden. Dit is onder andere het geval wanneer u een handeling slechts een of enkele keren wilt uitvoeren. In dat geval maakt het niet uit dat de software gelimiteerd gratis ingezet kan worden.

Bekende voorbeelden van shareware

Eén van de meest bekende voorbeelden van wereldwijd populaire shareware is WinRAR (compressie software).

Lees meer over het verschil tussen open source, freeware en shareware.