gratis software en apps downloaden
Gratis software en apps zoeken:

Wat is open source software?

open source initiative logo

Open Source software is software waarvan de broncode is gepubliceerd en vrij beschikbaar is gesteld.

Iedereen kan open source programma's vrij kopiëren, aanpassen en opnieuw verspreiden zonder dat er kosten zijn verbonden aan auteursrechten en toeslagen.

De ontwikkeling van Open-Source software vindt plaats in onderlinge samenwerking tussen zowel grote ondernemingen als individuele programmeurs. Iedereen kan een bijdrage leveren om de open source software verder te verbeteren of uit te breiden.Kenmerken van open source

Het Open Source Initiative is een organisatie die wereldwijd open source software promoot. Daarvoor heeft ze een certificering met bijbehorende definitie opgesteld om te bepalen of een softwarelicentie voldoet aan de normen van Open Source software.

Open source software moet volgens deze definitie aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. vrije distributie: de software kan gratis weggegeven worden of worden doorverkocht,
 2. open broncode: de broncode moet worden bijgevoegd of anderszins vrij beschikbaar zijn,
 3. vrije herdistributie: herdistributie van aanpassingen is toegestaan,
 4. integriteit van de broncode van de auteur: licentie mag vereisen dat aanpassingen alleen gedistribueerd mogen worden in patches,
 5. geen discriminatie jegens personen of groepen: niemand mag uitgesloten worden,
 6. commerciële gebruikers mogen niet worden uitgesloten: distributie van de licentie geldt voor een ieder die de software herdistribueert,
 7. licentie mag niet specifiek voor een product zijn,
 8. licentie mag geen restricties stellen aan andere software,
 9. licentie moet technologie-neutraal zijn opgesteld.

Het gebruik van open source software heeft vaak de voorkeur en wordt soms zelfs verplicht gesteld door ondernemingen en overheden. Een groot voordeel is dat deze dan niet gebonden zijn aan één partij voor de ontwikkeling en onderhoud van het systeem.Verschillen tussen open source, freeware en shareware

De belangrijkste verschillen van open source software in vergelijking met freeware en shareware zijn:

 1. de broncode van open source software is vrij toegankelijk, bij freeware en shareware hoeft dit niet zo te zijn,
 2. open source software mag tegen betaling verder worden verspreid, bij freeware en shareware mag dat niet,
 3. open source software is gratis voor iedereen dus ook voor zakelijke gebruikers, bij freeware en shareware is dat vaak niet het geval,
 4. open source software wordt vaak ontwikkeld in samenwerking met een gemeenschap van individuele programmeurs, freeware en shareware worden doorgaans ontwikkeld door één organisatie,
 5. bij open source software mogen ontwikkelaars zelf aanpassingen in de software maken en deze vervolgens verder verspreiden, bij freeware en shareware mag dit niet.

 

Bekende voorbeelden van open source software

Enkele van de meeste bekende voorbeelden van open source software die wereldwijd gebruikt worden zijn: Firefox (webbrowser), LibreOffice (kantoorpakket), Magento (ecommerce software), VLC (mediaspeler) en WordPress (contentmanagementsysteem).

Kies in het menu links een categorie om open source software gratis te downloaden!

Gratis Software.nu geeft een overzicht van open source software en freeware.

Lees meer over het verschil tussen open source, freeware en shareware.