gratis software en apps downloaden
✔ Zoek binnen 2.913 gratis apps & software:

Wat is open source software?

Open Source software is software waarvan de broncode is gepubliceerd en vrij beschikbaar is gesteld. Iedereen kan open source programma's vrij kopiëren, aanpassen en opnieuw verspreiden zonder dat er kosten zijn verbonden auteursrechten en toeslagen.

De ontwikkeling van Open-Source software vindt plaats in onderlinge samenwerking tussen zowel grote ondernemingen als individuele programmeurs. Iedereen kan een bijdrage leveren om de open source software verder te verbeteren of uit te breiden.
Kenmerken van open source

Het Open Source Initiative heeft een definitie opgesteld om te bepalen of een softwarelicentie voldoet aan de normen van Open Source software.

Open source software moet volgens deze definitie aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Vrije distributie: de software kan gratis weggegeven worden of worden doorverkocht
  2. Open broncode: de broncode moet worden bijgevoegd of anderszins vrij beschikbaar zijn
  3. Vrije herdistributie: herdistributie van aanpassingen is toegestaan
  4. Integriteit van de broncode van de auteur: licentie mag vereisen dat aanpassingen alleen gedistribueerd mogen worden in patches
  5. Geen discriminatie jegens personen of groepen: niemand mag uitgesloten worden
  6. Commerciële gebruikers mogen niet worden uitgesloten Distributie van de licentie geldt voor een ieder die de software herdistribueert
  7. Licentie mag niet specifiek voor een product zijn
  8. Licentie mag geen restricties stellen aan andere software
  9. Licentie moet technologie-neutraal zijn opgesteld

Het gebruik van open source software heeft vaak de voorkeur en wordt soms zelfs verplicht gesteld door ondernemingen en overheden. Een groot voordeel is dat deze dan niet gebonden zijn aan één partij voor de ontwikkeling en onderhoud van het systeem.

Kies in het menu links een categorie om open source software gratis te downloaden!

Gratis Software.nu geeft een overzicht van open source software en freeware.

Lees meer over het verschil tussen open source, freeware en shareware.