gratis software en apps downloaden
✔ Zoek binnen 2.642 gratis apps & software:

Uitleg Open Source & Freeware

U zult zich misschien afvragen hoe het kan dat al deze software gratis te downloaden is.

Op deze website zijn freeware en open source software te vinden. Deze zijn beide gratis te gebruiken. De definities van freeware en open source staan hieronder beschreven. In de basis kan het twee doelen dienen dat de software vrij te downloaden is.
In het geval van open source is de gedachte dat wanneer de broncode vrijgegeven wordt iedere gebruiker in staat wordt gesteld om de software te verbeteren. Hierdoor ontstaat na verloop van tijd een kwalitatief zeer goed product. Freeware is vaak een afgeslankte vorm van een product. Hiermee probeert de fabrikant de gebruiker te bewegen om een betaalde en meer volledige versie van het product aan te schaffen. U bent bij de software die besproken wordt op deze site echter nergens toe verplicht. In sommige gevallen proberen de makers van freeware u te bewegen om extra software te installeren waarvoor de makers betaald krijgen. Dit wordt in bijna alle gevallen tijdens het installatieproces gevraagd.

Om er zeker van te zijn dat u niet per ongeluk toolbars en dergelijke op de computer krijgt installeert u Unchecky. Dit gratis programma zorgt ervoor dat deze opties tijdens installaties automatisch uitgevinkt worden.

Software die wordt besproken op deze website is dus echt helemaal gratis!

Bent u, naast software, nog op zoek naar andere gratis producten? Kijk dan eens op gratis.nl.

Wat is Freeware?

Freeware is een gangbare benaming voor programmatuur waarvan de auteur een licentie heeft verleend tot gebruik en verdere verspreiding in ongewijzigde vorm, zonder daarvoor een vergoeding te vragen.

In tegenstelling tot public-domainsoftware wordt freeware volledig beschermd door auteursrechten. En in tegenstelling tot vrije software wordt de broncode van freeware over het algemeen niet beschikbaar gesteld en geeft de auteur de gebruiker niet het recht de programmatuur aan te passen of aangepaste versies verder te verspreiden.

Wat is Open Source?

Open Source beschrijft de praktijk die in productie en ontwikkeling de vrije toegang geeft tot de bronmaterialen (de source) van het eindproduct. Sommigen beschouwen het als een filosofie, anderen beschouwen het als een pragmatische methodologie.

De Open Source Initiative definieert open source als volgt: Software waarvan de broncode vrij herverspreidbaar is en waarbij de licentie eenieder toestaat het vrijwel onbeperkt te gebruiken, aan te passen en te verspreiden. Met andere woorden: het beschikbaar stellen van de broncode is bij open source niet voldoende, het moet ook toegestaan zijn er wat mee te doen.

Op de website van de ontwikkelaars van deze gratis software kunt u meer informatie vinden en kunt u de software downloaden.