gratis software en apps downloaden
Gratis software en apps zoeken:

Wat is Freeware?

Freeware is een term die gebruikt wordt voor software die gratis is te gebruiken maar waarop wel auteursrechten rusten. Het is dus niet mogelijk om zonder expliciete toestemming aanpassingen aan te brengen of freeware verder te verspreiden.

Het verschil tussen freeware en shareware is dat bij shareware de gebruiker moet betalen na een gratis proefperiode, freeware daarentegen is onbeperkt gratis te gebruiken.

Kenmerken van freeware

Om software te kwalificeren als "freeware" moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De software is gratis te gebruiken,
 • Te gebruiken gedurende een onbeperkte periode,
 • Wordt beschermd door auteursrechten,
 • Mag alleen zonder wijzigingen en zonder vergoeding verder worden verspreid.Verdienmodellen van freeware

Aan freeware kunnen beperkende voorwaarden gesteld worden. Zo is veel freeware alleen gratis beschikbaar voor persoonlijk gebruik en moet voor commercieel gebruik een licentie aangeschaft worden. Ook kan het zijn dat de software met alleen beperkte functionaliteit gratis te gebruiken is, voor extra aanvullende functies moet dan wel betaald worden. Vaak worden in freeware advertenties getoond. Dit zijn ook de drie belangrijkste verdienmodellen van freeware.

Een andere manier waarop aan freeware geld verdient wordt is door andere software te bundelen. Die worden dan tijdens de installatieprocedure meegeïnstalleerd. In bijna alle gevallen wordt daar eerst wel toestemming voor gevraagd. Het is daarom belangrijk om alle vragen te lezen tijdens het installatieproces. Tot slot verdienen bedrijven aan freeware door data te verzamelen. Deze data kan geld waard zijn voor bedrijven.

De belangrijkste verdienmodellen van freeware zijn:

 • Beperkte functionaliteit, voor geavanceerde functies moet wel betaald worden,
 • Licentie die alleen gratis is voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik,
 • Vertonen van banners en andere commerciële uitingen,
 • Bundelen van andere software in het installatieproces,
 • Verzamelen en doorverkopen van data.

 Verschillen freeware en andere gratis software

Er bestaat ook gratis software die niet in de categorie freeware valt. Dit zijn open source software en shareware. De verschillen zijn op het eerste gezicht in sommige gevallen minimaal maar freeware verschilt op een aantal essentiële punten van de andere twee.

 

Freeware verschilt op de volgende manieren van open source software:

 • De broncode van freeware mag niet worden gewijzigd voor verdere verspreiding, bij open source software is dit wel toegestaan,
 • Freeware mag niet tegen betaling verder worden verspreid, bij open source software is dit wel toegestaan,
 • Freeware wordt in de meeste gevallen ontwikkeld door één bedrijf, open source software wordt vaak ontwikkeld in samenwerking met een gemeenschap van individuele programmeurs.

 

Freeware verschilt op de volgende manieren van shareware:

 

 • Freeware is gedurende een onbeperkte periode gratis te gebruiken, bij shareware is alleen de proefperiode gratis. Daarna moet u een vergoeding betalen om shareware te mogen blijven gebruiken.

 

Bekende voorbeelden van freeware

Enkele van de meest populaire freeware programma's en apps zijn: BitTorrent (download programma), Google Earth (luchtfoto's), Skype (bellen via internet) en Waze (navigatie).

Kies in het menu links een categorie om freeware gratis te kunnen downloaden!

Op Gratis Software.nu kunt u een overzicht van zowel freeware als open source software vinden.

Lees meer over het verschil tussen open source, freeware en shareware.