gratis software en apps downloaden
Gratis software en apps zoeken:

Gratis Elektronische Leeromgeving

Met een elektronische leeromgeving (ELO) kan gemakkelijk communicatie op afstand mogelijk gemaakt worden. Op deze manier kunnen docenten en studenten met elkaar communiceren en kennis met elkaar delen via de online leeromgeving op een internetserver.Google Classroom software logo
Google Classroom

gratis cloud software
gratis Android app
gratis iOS app

Google timmert hard aan de weg met een breed aantal diensten en pakketten. Google Classroom is weer zo’n service, die voor veel mensen erg handig is. Classroom is een dienst speciaal voor scholen, waarbij leerkrachten en scholieren makkelijk met elkaar communiceren. Een soort van online klaslokaal. Docenten en studenten plaatsen allebei berichten, documenten of opdrachten in Classroom. Dat bespaart een hoop papier en vooral tijd. Docenten reageren makkelijk op de opdrachten van scholieren en die leveren hun opdrachten weer snel en zelfs vanaf hun mobieltje als ze dat willen in.

Google Classroom is gratis te gebruiken en werkt online in iedere browser. Daarnaast zijn er apps voor iOS en Android.


Google Classroom is gericht op efficiëntie en snelheid en op het contact tussen leraren en leerlingen, zelfs buiten schooltijd. Scholen maken makkelijk een account aan en als u de app wilt gebruiken dan logt u in met uw Google-account. Voor scholen en leerkrachten is het dan mogelijk om een digitaal klaslokaal aan te maken. Leerlingen die daar aan willen deelnemen moeten aan hun docent de code voor dat klaslokaal vragen en loggen daarmee. Voor iedere student wordt een map aangemaakt op Google-Drive, dat is geïntegreerd met Classroom. De dienst is er om de druk wat weg te halen bij leerkrachten en om hun werk wat makkelijker te maken. Het is namelijk mogelijk om opdrachten of lessen klaar te zetten in het online klaslokaal en daar een deadline aan te koppelen. Studenten zien dan meteen dat er een opdracht klaar staat en krijgen dan ieder hun eigen versie om mee te werken. Aan opdrachten zijn bijlagen of bijvoorbeeld Youtube-video’s toe te voegen.

Docenten volgen op hun beurt weer online de vooruitgang van de studenten en de opdrachten en sturen waar nodig meteen bij. Het is mogelijk om een leraar direct een vraag te stellen en die reageert dan weer meteen op een opmerking van een scholier. Docenten krijgen een overzicht van alle openstaande opdrachten en werkstukken. Als een opdracht is voltooid dan slaat een leerling deze op en krijgt de leerkracht daar meteen een melding van. Docenten geven dan gelijk een beoordeling en de betreffende leerling ziet deze meteen. Beoordelingen, reacties en vragen worden realtime doorgeven binnen Classroom, waardoor de dienst razendsnel werkt. Iedere student heeft een eigen opdrachtpagina met daarop een overzicht van alle opdrachten en werkstukken die gemaakt en ingeleverd moeten worden.

Classroom is niet alleen geschikt voor de communicatie tussen docenten en studenten, maar klasgenoten communiceren onderling net zo makkelijk met elkaar. Leerlingen wisselen zo bestanden met elkaar uit en voor docenten is het weer mogelijk om een groepsdiscussie te beginnen of om leerlingen direct een e-mail te sturen of om een overzicht van de werkzaamheden en resultaten te mailen naar de ouders van leerlingen. Ouders hebben zelf geen toegang tot de Classroom van hun kinderen. De verbinding is net als andere Google-apps veilig.

Google Classroom heeft de volgende kenmerken:

 • gratis online ELO software,
 • beschikbaar in iedere browser,
 • heeft apps voor iOS en Android,
 • inloggen met een Google-account en scholen maken nog een extra account aan,
 • leerkrachten zetten opdrachten of lessen klaar,
 • studenten maken hun opdrachten en slaan die direct weer op,
 • de communicatie tussen studenten en docenten verloopt realtime,
 • leerlingen wisselen onderling bestanden uit,
 • geïntegreerd met Google-Drive.

Google Classroom screenshotsWebsite van de makers van Google Classroom

website van Google Classroom


Moodle elo software logo
Moodle

gratis cloud software

Moodle is gratis software om een elektronische leeromgeving te creëren. Het is dus een CMS (Control Management Systeem) speciaal gericht op educatieve doeleinden. U kunt deze software op een webserver installeren om een effectieve online studiegemeenschap te maken.

Door middel van plugins en modules kunt u de functionaliteit van Moodle uitbreiden en met templates kunt u de vormgeving van de site gemakkelijk aanpassen. Moodle is open source software en beschikbaar in verschillende talen.

Moodle biedt u onder andere:

 • Forum - In een forum kunnen docenten en studenten discussiëren,
 • Keuzes peilen - De leerkracht kan een vraag stellen en de leerlingen kunnen uit een lijst een antwoord kiezen. Een keuze wordt meestal gebruikt om een mening te peilen,
 • Opdrachten - De docent kan de studenten een opdracht geven. De studenten kunnen de uitwerkingen uploaden of ze kunnen rechtstreeks op de elektronische leeromgeving een tekst schrijven. De docent kan de bestanden vervolgens bekijken en beoordelen,
 • Chat - In een chat kunnen studenten en docenten live discussiëren.
 • Testen - De docent kan verschillende vragen stellen. Een test kan meerkeuzevragen, waar/onwaarvragen, korte antwoordvragen en koppelvragen bevatten. Deze activiteitenmodule kan automatisch verbeteren en cijfers toekennen,
 • Wiki - Hiermee kunnen studenten samen aan één document werken. Iedereen kan de tekst wijzigen of uitbreiden,
 • Bron - In Moodle kunnen bronnen toegevoegd worden door bestanden te uploaden naar de map "Bestanden" en er naar verwijzen door links naar internetbronnen maken en door direct tekstpagina's of webpagina's in te typen.

Moodle screenshotsWebsite van de makers van Moodle

website van Moodle direct naar Moodle download pagina


Sakai elo software logo
Sakai

gratis cloud software

Sakai is een open source programma waarmee een elektronische leeromgeving opgezet kan worden.

Sakai heeft de volgende kenmerken:

 • gratis ELO software,
 • open source licentie,
 • mogelijkheid om blogs bij te houden,
 • belangrijke actuele aankondigingen prominent op de site weergeven,
 • wiki functie om samenwerking te ondersteunen,
 • email archiveren,
 • realtime chatfunctie,
 • discussiefora aanmaken,
 • kalender bijhouden,
 • verklarende woordenlijst voor een website opstellen,
 • automatisch nieuws weergeven van dynamische sites met behulp van RSS,
 • syllabus plaatsen met samenvatting van de cursusvereisten,
 • cursusmateriaal creëren en online plaatsen,
 • bestanden prive delen met andere gebruikers,
 • opdrachten beoordelen,
 • online tests en quizen maken en beheren,
 • portfolios ontwerpen, publiceren, delen en weergeven.

Sakai screenshotsWebsite van de makers van Sakai

website van Sakai direct naar Sakai download pagina


Dokeos

gratis cloud software

Dokeos is een gratis elektronische leeromgeving vergelijkbaar met Moodle. Dokeos is een gebruiksvriendelijk en flexibel systeem ter ondersteuning van goed leren en goed onderwijs. Het kan tevens gebruikt worden om samen te werken aan projecten.

Dokeos is in verschillende talen beschikbaar waaronder in het Nederlands.

Het biedt de belangrijkste functies die u van een webwinkel mag verwachten en deze kunnen naar uw wensen aangevuld worden met gemakkelijk te installeren modules.

Dokeos heeft de volgende kenmerken:

 • conversie van Microsoft PowerPoint® presentaties in leerpaden,
 • documentenmodule: Conversie van PowerPoint en Word naar HTML,
 • gebruiksvriendelijke testmodule,
 • forum: gemakkelijk beheer van de fora en inhoud,
 • geïntegreerde liveconferentie,
 • sjablonen en stijlen voor snelle online aanmaak van inhoud,
 • zoekmotor,
 • verschillende vraagtypen: hotspots en open vragen,
 • rapporteringsdashboard met export naar Ms-Excel,
 • enquêtes,
 • onderwijskundige blogs,
 • leerpad: import en export van SCORM, IMS en AICC pakketten.

Dokeos screenshotsWebsite van de makers van Dokeos

website van Dokeos direct naar Dokeos download pagina


Instructure Canvas

gratis cloud software

Instructure Canvas is een Learning Management System. Het wordt aangeboden in een betaalde online versie en als open source programma dat u op een eigen serverruimte kunt installeren.

Instructure Canvas heeft de volgende kenmerken:

 • gratis elektronische leeromgeving,
 • open source licentie,
 • geïntegreerde video / chat mogelijkheden,
 • leerdoelen instellen en naderhand analyseren,
 • aan de pagina's met lesstof kunnen door de docent eenvoudig foto's, video's en audio toegevoegd worden,
 • geïntegreerde kalender,
 • opdrachten inleveren als Word document, audio, video, webpagina of Powerpoint,
 • quizzen creëren en online afnemen,
 • SpeedGrader - functie waarmee de docent snel cijfers voor opdrachten kan bepalen,
 • gebruikers kunnen zelf groepen aanmaken voor hun club of team.

Instructure Canvas screenshotsWebsite van de makers van Instructure Canvas

website van Instructure Canvas direct naar Instructure Canvas download pagina


Chamilo

gratis cloud software

Chamilo is een open source learning management systeem gebaseerd op Dokeos. Een groep ontwikkelaars heeft zich in 2010 afgesplitst van Dokeos uit onvrede van de koers en is vervolgens het Chamilo project gestart.

Chamilo heeft de volgende kenmerken:

 • gratis leermanagementsysteem (LMS),
 • creëren van educatieve content,
 • gebruikersresultaten meten en ontwikkeling van studenten volgen,
 • eenvoudige gebruikersomgeving,
 • synchrone en asynchrone communicatiekanalen,
 • verschillende typen leeropdrachten inzetten (bijvoorbeeld visueel, praktisch, spellen, etc.),
 • uitgebreide document management mogelijkheden,
 • open source licentie.

Chamilo screenshotsWebsite van de makers van Chamilo

website van Chamilo direct naar Chamilo download pagina

Op de website van de ontwikkelaars van deze gratis software kunt u meer informatie vinden en kunt u de software downloaden.