gratis software en apps downloaden
Gratis software en apps zoeken:

Chamilo logo
Chamilo

gratis cloud software

Open Source ELO Software

Een elektronische leeromgeving (ELO) is software die e-learning mogelijk maakt. Via een ELO platform kunnen docenten en studenten onderling communiceren, samenwerken en opdrachten uitvoeren. Chamilo is een open source ELO-programma.


Chamilo is een elektronische leeromgeving dat is gebaseerd op Dokeos. Het project is ontstaan uit onvrede over de koers die Dokeos is gaan varen. Chamilo geeft wel toegang tot alle functionaliteit, dit in tegenstelling tot de gratis versie van Dokeos.

Een deel van de Dokeosgemeenschap kondigde op 18 januari 2010 aan dat ze wegbreekt van Dokeos en start met het nieuwe open source project Chamilo. Als reden voor de breuk wordt aangegeven dat het niet mogelijk is gebleken om samen met Dokeos Company een overlegstructuur op te bouwen voor de verschillende partners die betrokken waren in het project. Met name de beslissing van Dokeos Company om geen inspraak te dulden in de samenstelling van de verschillende releases en de ‘free’ release sterk te beperken in verhouding tot de betaalde versies hebben een doorslaggevende rol gespeeld in het opzetten van Chamilo door een deel van de vroegere Dokeos gemeenschap.


Chamilo heeft de volgende kenmerken:

  • snelle ontwikkeling van educatieve materialen,
  • eenvoudige installatie bij hostingproviders,
  • opvolging van resultaten,
  • gebruiksvriendelijke interface met de focus op leren,
  • synchrone and asynchrone communicatiemogelijkheden,
  • een uitgebreid aanbod aan tools voor elke leercontext (visueel, practisch, auditief, 'serious games'),
  • uitgebreide document management mogelijkheden,
  • open source licentie.

Chamilo screenshots

Chamilo screenshot
Chamilo screenshot

Op de website van de ontwikkelaars van deze gratis software kunt u meer informatie vinden en kunt u de software downloaden.


Website van de makers van Chamilo

website van Chamilo direct naar Chamilo download pagina