gratis software en apps downloaden
Gratis software en apps zoeken:

Disclaimer

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de pagina's van GRATIS SOFTWARE.NU worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Niets van deze pagina's mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar van deze site. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten van de teksten, mits expliciet de bron wordt vermeld.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website GRATIS SOFTWARE.NU gebeurt voor risico van de gebruiker.

GRATIS SOFTWARE.NU spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is, daarentegen kan GRATIS SOFTWARE.NU niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

GRATIS SOFTWARE.NU verwijst naar gratis software ontwikkeld door derden. GRATIS SOFTWARE.NU geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. GRATIS SOFTWARE.NU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software.

GRATIS SOFTWARE.NU bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van GRATIS SOFTWARE.NU liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers. GRATIS SOFTWARE.NU is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. GRATIS SOFTWARE.NU geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Privacy

GRATIS SOFTWARE.NU maakt gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Op de website van de ontwikkelaars van deze gratis software kunt u meer informatie vinden en kunt u de software downloaden.