gratis software en apps downloaden
Gratis software en apps zoeken:

WCopyfind logo
WCopyfind

gratis Windows software

Gratis Anti-Plagiaatsoftware

Het is niet toegestaan om iemands werk te kopiëren zonder daarbij de bron te vermelden. Men spreekt in dat geval van plagiaat.

Met een plagiaatscanner kunnen tekstdocumenten worden vergeleken en geanalyseerd. Op deze pagina vindt u een overzicht van gratis plagiaatscanners.


WCopyfind is een gratis softwareprogramma dat documenten kan scannen en op plagiaat kan controleren.

Het programma vergelijkt woorden in zinnen die overeenkomen van een ingestelde minimumlengte. Wanneer teksten in documenten sterk op elkaar lijken wordt een HTML-rapport gegenereerd. Gekopieerde teksten worden daarin onderstreept.WCopyfind heeft de volgende kenmerken:

WCopyfind screenshots

WCopyfind screenshot
WCopyfind screenshot

Op de website van de ontwikkelaars van deze gratis software kunt u meer informatie vinden en kunt u de software downloaden.

Website van de makers van WCopyfind

website van WCopyfind naar WCopyfind download pagina