gratis software en apps downloaden
Gratis software en apps zoeken:

Voor je Stadsie logo
Voor je Stadsie

gratis cloud software

Realiseer uw idee voor de gemeente Utrecht

Mensen hebben vaak goede ideeën voor hun buurt. Toch is het vaak de gemeente die ervoor zorgt dat er iets gebeurt. Dat komt onder meer door veel regelgeving. Toch worden particuliere initiatieven toegejuicht door lokale overheden, dat blijkt onder meer uit Voor je Stadsie. Dat is een platform voor Utrechtse initiatieven. Als u in die stad woont en u heeft een goed idee, dan is Voor je Stadsie te gebruiken om daar geld, hulp en kennis voor te verzamelen. Zo is uw initiatief uiteindelijk te realiseren. 

Voor je Stadsie is helemaal gratis te gebruiken en de dienst werkt helemaal online in uw browser.


Voor je Stadsie is een crowdfundingsplatform voor iedereen met een goed idee voor Utrecht. Het platform is een initiatief van de gemeente Utrecht en is opgezet door het landelijke crowdfundingplatform Voor je Buurt. Het is een laagdrempelige manier om met andere inwoners of bedrijven in contact te komen en om zo uw idee te realiseren. Daarbij is werkelijk alles mogelijk, maar het idee is dus om mensen met creatieve, leuke of zelfs broodnodige ideeën te helpen met het opzetten ervan. Als u een goed idee heeft dan start u op de site zelf makkelijk een campagne, een crowdfunding, om zo alles wat u nodig heeft te verzamelen. 

Utrechters worden hier stap-voor-stap begeleid. U meldt uw idee aan en er wordt dan samen met u gekeken naar de manier om het uit te voeren en naar waar u behoefte aan heeft.Op de website zelf ziet u meteen al op een kaart de reeds aangemelde initiatieven. Door op een initiatief te klikken is het te bekijken. U ziet dan een omschrijving en de locatie van het initiatief, wie de beheerder is en hoeveel geld er al opgehaald is. Bij voltooide projecten wordt aangegeven dat het initiatief gerealiseerd is. Ieder initiatief is op meerdere manieren te delen of u draagt zelf financieel bij. Initiatieven zijn wel te bekijken, maar om bij te dragen of om zelf een campagne te starten is het nodig om een account aan te maken en in te loggen. U meldt uw eigen idee aan door op de knop 'Start je initiatief' te klikken. Er verschijnt dan een nieuwe pagina waarop u uw gegevens invoert. U geeft aan waar u impact op wilt maken, wat de naam van uw initiatief is en wat het doel ervan is. Om Utrechters enthousiast te maken geeft u wat meer uitgebreide informatie over uw initiatief.

Nadat u alles heeft ingevuld geeft u nog hoe mensen kunnen helpen, bijvoorbeeld met tijd of geld en voert u de laatste gegevens in, zoals het vaststellen van het budget. Als u helemaal klaar bent voltooid u de campagne en is deze aangemeld. Omdat Voor je Stadsie met veel organisaties in Utrecht werkt koppelen ze u aan de juiste personen. Via e-mail wordt nog contact met u opgenomen. En dan maar hopen dat andere net zo enthousiast zijn als u en dat uw idee snel gerealiseerd wordt.

Voor je Stadsie heeft de volgende kenmerken:

  • gratis crowdfundingplatform voor in uw browser, 
  • meldt uzelf aan met uw e-mailadres of Facebook-account, 
  • meldt een initiatief aan en verzamel hulp of geld, 
  • ontvang hulp vanuit Voor je Stadsie, 
  • koppelt mensen en bedrijven aan elkaar, 
  • help andere mensen met hun project.

Voor je Stadsie screenshots

Voor je Stadsie screenshot
Voor je Stadsie screenshot

Op de website van de ontwikkelaars van deze gratis software kunt u meer informatie vinden en kunt u de software downloaden.

Website van de makers van Voor je Stadsie

website van Voor je Stadsie