gratis software en apps downloaden
Gratis software en apps zoeken:

Luchtmeetnet logo
Luchtmeetnet

gratis cloud software

Check de luchtkwaliteit bij u in de buurt

Er is veel te doen rondom de luchtkwaliteit in Nederland. Zo zit er om meerdere redenen veel teveel stikstof in de lucht. Het kabinet heeft zelfs een Klimaatakkoord gepresenteerd, om de CO2-uitstoot in ons land te verlagen. Door het hele land wordt daarom de luchtkwaliteit voortdurend gemeten en dat gebeurt met talloze meetstations, die 24 uur per dag het hele jaar lang de luchtkwaliteit in de gaten houden. Al die gegevens worden onder meer verzameld op het Luchtmeetnet. Als u wilt weten hoe schoon de lucht bij u in de buurt is, dan checkt u dat eenvoudig op de website van Luchtmeetnet. Daar vindt u de luchtkwaliteit in uw buurt, onderverdeeld in vijf klassen.

Luchtmeetnet is gratis te gebruiken en werkt volledig online in uw browser.


De overheid meet op verschillende plekken in Nederland voortdurend de luchtkwaliteit. Dat is belangrijk, want zo wordt gevolgd hoe de luchtkwaliteit in Nederland zich ontwikkeld en zijn op basis daarvan adviezen te geven, bijvoorbeeld aan de bevolking. Verder wordt zo duidelijk of Nederland wel voldoet aan de Europese eisen, want de Europese landen hebben onderling afgesproken om de lucht schoner te maken. Het landelijk meetnet wordt beheerd door het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid. De meetpunten bevinden zich door het hele land en u ziet ze meteen weergegeven op een kaart als u de website opent. Alle punten staan zodanig opgesteld dat ze een zo betrouwbaar mogelijk beeld geven van de luchtkwaliteit in Nederland. De gegevens van de meetstations zijn per provincie en per uur te selecteren.Luchmeetnet werkt op basis van uw locatie en die wordt in principe automatisch herkend bij het openen van de website. U moet daar nog wel even toestemming voor geven. De service werkt voor het aangeven van de luchtkwaliteit met verschillende kleuren. Blauw betekent dat de luchtkwaliteit goed is, geel matig, oranje onvoldoende, rood slecht, paars zeer slecht en grijs betekent dat er geen data beschikbaar zijn. Wanneer u op de kaart op een bolletje klikt worden alle specificaties van dat meetpunt getoond. Door op 'Mijn locatie' te klikken ziet u meteen de details van de luchtkwaliteit in uw omgeving. Er worden verschillende omschrijvingen gegeven, onder meer van de luchtkwaliteit en wat die voor u betekent, en daarnaast ziet u meerdere grafieken en de Luchtkwaliteitsindex (LKI). Verder is de kwaliteit per component, zoals stikstofoxiden, ozon en fijn stof, te checken. U selecteert waarvan u het wilt weten.

Luchtmeetnet geeft verder de verwachtingen van de luchtkwaliteit aan voor uw locatie, tot één of twee dagen vooruit of zelfs per uur, en u bekijkt de meetrapportages voor uw gebied. Gemeten concentraties zijn voor een langere periode te bekijken en u geeft daarbij zelf aan voor welke periode u die concentraties wilt checken. De luchtkwaliteit wordt overal berekend met behulp van computermodellen. Uiteraard is het mogelijk om dit allemaal voor andere gebieden in Nederland te doen en is er een sectie met veelgestelde vragen. Alle informatie is weer te delen met anderen.

Luchtmeetnet heeft de volgende kenmerken:

  • gratis index voor luchtkwaliteit voor in uw browser,
  • werkt op basis van uw locatie,
  • check de luchtkwaliteit in uw buurt of de rest van Nederland,
  • geeft de luchtkwaliteit in kleur aan,
  • geeft verwachtingen per uur of dag aan,
  • bekijk de gemeten concentraties in uw buurt,
  • bekijk alle meetpunten in Nederland.

Luchtmeetnet screenshots

Luchtmeetnet screenshot
Luchtmeetnet screenshot

Op de website van de ontwikkelaars van deze gratis software kunt u meer informatie vinden en kunt u de software downloaden.

Website van de makers van Luchtmeetnet

website van Luchtmeetnet