gratis software en apps downloaden
Gratis software en apps zoeken:

LifeSigns logo
LifeSigns

gratis cloud software

Hulp voor alleenstaanden in geval van nood

Eenzaamheid is een groot probleem in Nederland en mensen die alleen wonen hebben het daar vaak moeilijk mee, zeker wat betreft de meer kwetsbare groepen. Ieder jaar overlijden er alleenstaanden, omdat ze thuis onwel zijn geworden en niet meer in staat zijn om hulp in te roepen. Het risico is dan dat iemand soms dagenlang alleen is, voordat een een ongeval opgemerkt wordt. Een dienst als LifeSigns is dan zeer welkom. LifeSigns is er op gericht om anderen, bijvoorbeeld familie of kennissen, te laten weten als er iets ernstigs is gebeurd. Een alleenstaande moet dan iedere dag een e-mail versturen via de zogeheten 'levenstekenknop' en als dat dus niet gebeurt, dan weten anderen dat er iets aan de hand is. 

LifeSigns is gratis te gebruiken en de dienst werkt volledig online in uw browser.


Niet iedereen die alleen woont vindt dat vervelend, maar toch blijken alleenwonenden zich er wel zorgen om te maken dat er iets met hen gebeurt en vervolgens niet in staat is om contact op te nemen met familie of vrienden. In dat geval biedt LifeSigns hulp, want met deze dienst zijn anderen op tijd te waarschuwen in geval van ziekte of een ongeval of ander soort leed. Deze webservice verstuurt dus automatisch berichten naar familie of vrienden in het geval er iets is gebeurd. 

Als alleenstaande geeft u uw e-mailadres op, samen met die van enkele familieleden, vrienden of kennissen. LifeSigns heeft een levenstekenknop en vanaf het moment van activatie moet u iedere dag eventjes op die knop klikken. Zolang dat gebeurt wordt er geen contact opgenomen met anderen en betekent het dat het goed met u gaat. Wanneer u deze knop een dag niet heeft ingedrukt, wordt er automatisch een mailtje gestuurd naar uw contactpersonen. Die krijgen dan het verzoek om contact op te nemen.U maakt online een account aan met uw e-mailadres of u logt in met uw Google-account. Na het inloggen maakt u een dashboard aan voor uzelf. Het is overigens mogelijk om dit voor iemand anders te doen. Het instellen duurt maar een paar minuten. U geeft dan nog de e-miladressen van uw 'buddies' op, zoals familie, vrienden, buren of collega's, die un e-mailadres moeten verifiëren. Het is aan te raden om meerdere mensen toe te voegen en door op de knop 'Buddies toevoegen' te klikken, voegt u een nieuw persoon toe ener is een volgorde aan te geven van welke buddie als eerste een bericht moet krijgen. Daarna ziet u een overzicht van alle buddies in het dashboard.

Als laatste schrijft u een notitie met instructies voor uw buddies, bijvoorbeeld met het nummer waarop u te bereiken bent. Vanaf het moment dat u LifeSigns heeft ingesteld krijgt u zelf iedere dag een mailtje. In die e-mail vindt u de levenstekenknop en daar klikt u op. Dit moet binnen een bepaalde tijd gebeuren. Als dit dus op een dag niet lukt, krijgen anderen een e-mail met instructies wat ze moeten doen, dit gebeurt in de door u opgegeven volgorde.

LifeSigns heeft de volgende kenmerken:

  • gratis hulpdienst voor in uw browser,
  • biedt hulp aan alleenstaanden,
  • log in met uw e-mailadres of Google-account,
  • geef familie, vrienden, buren of collega's op als buddie,
  • druk iedere dag op de levenstekenknop,
  • als u een dag overslaat, gaat er automatisch een bericht naar een buddie,
  • laat anderen weten dat er iets met u aan de hand is.

LifeSigns screenshots

LifeSigns screenshot
LifeSigns screenshot

Op de website van de ontwikkelaars van deze gratis software kunt u meer informatie vinden en kunt u de software downloaden.

Website van de makers van LifeSigns

website van LifeSigns