gratis software en apps downloaden
Gratis software en apps zoeken:

Klimaatschadeschatter logo
Klimaatschadeschatter

gratis cloud software

Geeft schatting van schade klimaatverandering

De hele wereld heeft te maken met klimaatverandering. 2023 was het warmste jaar ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur wereldwijd was bijna 15 graden Celcius. Verder was 2023 het natste jaar sinds het begin van de metingen. Overal zorgt dat voor steeds meer problemen en schade, denk aan huizen die onder water komen te staan. Als u wilt weten hoeveel schade wateroverlast, hitte en droogte in Nederland zullen veroorzaken, dan checkt u dat op Klimaatschadeschatter. Deze tool schat in hoeveel schade klimaatverandering zal veroorzaken in de periode 2018 tot 2050 en wat de verwachte schadekosten zijn. De focus ligt daarbij op de stedelijke omgeving. 

Klimaatschadeschatter is gratis te gebruiken en de tool werkt volledig online in uw browser.


Extreme buien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. Niet alleen in gebieden waar u het misschien het meest zou verwachten, maar net zo goed in Nederland. Vooral de afgelopen drie jaar braken de hete zomers het ene na het andere record en de extreme hitte werd weer afgewisseld met korte en hevige regen- en hagelbuien, die eveneens steeds vaker voorkomen. De afgelopen tijd zijn veel rivieren in ons land buiten de oevers getreden en zorgden overstromingen voor veel overlast en schade. En dat lijkt allemaal nog maar het begin. 

De Klimaatschadeschatter, afgekort als KSS, helpt om inzicht te krijgen in de schade door klimaatverandering. De tool geeft een inschatting van extra schadekosten die te verwachten zijn, als er niets gedaan wordt aan de verandering van het klimaat.Met de Klimaatschadeschatter willen onderzoekers mensen meer bewust maken van de effecten van klimaatverandering. Verder is het voor instanties, provincies en gemeenten bijvoorbeeld weer handig om een inschatting te maken van de risico’s en daar toch op te anticiperen. De website ziet er zeer overzichtelijk uit en de informatie wordt duidelijk en helder gebracht. Links bovenaan ziet u verschillende tabbladen: wateroverlast, hitte, droogte, overstromingen en nog eentje met antwoorden op algemene vragen. Het gaat dus om drie thema’s: hitte, droogte en wateroverlast. De online tool maakt dus voor de periode tot 2050 verschillende inschattingen. De eerste is een inschatting van de kosten als het huidige klimaat hetzelfde blijft. Die kans is klein, maar toch wordt deze situatie wel getoond, om zo de impact van klimaatverandering beter zichtbaar te maken. De tweede inschatting laat de kosten zien als het klimaat sterk verandert.

Bij ieder tabblad ziet u de verschillende scenario’s weergegeven. Dat gebeurt zowel in tekst als met grafieken en op de kaart van Nederland. U checkt welke schades er berekend zijn en op een kaart ziet u de geschatte schadekosten per gemeente. Er zijn nog meerdere factssheets, die eveneens als PDF te downloaden zijn. Daarop vindt u onder meer de methodes die gebruikt worden voor de berekeningen en er is een stappenplan, om zelf een preciezere schatting te maken van schadekosten in uw omgeving. Uiteraard blijven het schattingen, maar het beeld dat ontstaat is wel verontrustend.

Klimaatschadeschatter heeft de volgende kenmerken:

  • schat de verwachte schadekosten door klimaatverandering,
  • schat schade door hitte, droogte en wateroverlast,
  • check verschillende scenario’s,
  • bekijk de geschatte schadekosten per gemeente,
  • bereken zelf schadekosten voor uw omgeving

Klimaatschadeschatter screenshots

Klimaatschadeschatter screenshot
Klimaatschadeschatter screenshot

Op de website van de ontwikkelaars van deze gratis software kunt u meer informatie vinden en kunt u de software downloaden.

Website van de makers van Klimaatschadeschatter

website van Klimaatschadeschatter