gratis software en apps downloaden
Gratis software en apps zoeken:

Kankeratlas logo
Kankeratlas

gratis cloud software

Check vormen van kanker op basis van regio

Ieder jaar krijgen ongeveer 115.000 mensen in Nederland de diagnose kanker. Het gaat om gemiddelden, want de cijfers verschillen per jaar. De impact van die diagnose is echter groot, maar het goede nieuws is dat steeds meer mensen kanker overleven. Er zijn meer dan 100 verschillende soorten kanker en het is per regio een beetje verschillende om welke soorten het gaat. Als u daarachter wilt komen checkt u de Kankeratlas. Deze interactieve atlas geeft nieuwe inzichten bij kanker in Nederland en laat zien waar in ons land de 24 meest voorkomende vormen van kanker voorkomen.

De Kankeratlas is helemaal gratis te raadplegen en werkt online in uw browser.


De Kankeratlas is een initiatief van Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Dat krijgt regelmatig vragen van mensen die meer informatie willen over kanker en bepaalde vormen van kanker, omdat ze bijvoorbeeld in de buurt van een fabriek wonen. Met de atlas wil de organisatie wat meer duidelijkheid geven en de zorgen deels wegnemen. 

De interactieve atlas laat u op postcode zoeken in welke mate de ernstige ziekte voorkomt. Daarvoor wordt weer gebruik gemaakt van analyses van data uit de Nederlandse Kankerregistratie, over de periode 2011 tot 2020. De atlas laat zien hoe vaak de diagnose kanker in bepaalde regio’s wordt vastgesteld ten opzichte van het landelijke gemiddelde. U ziet dan of de diagnose bij u in de buurt hoger, lager of gelijk is aan dat gemiddelde. Het idee is zo dat mensen zien waar kanker voorkomt en zich meer bewust zijn van mogelijkheden om kanker te voorkomen.De website zelf ziet er overzichtelijk uit en u ziet meteen al de uitleg van de kleuren waar mee gewerkt wordt. Blauw betekent dat het aantal kankerdiagnoses in een regio lager is dan het landelijke gemiddelde. Geel geeft aan dat het aantal diagnoses in deze regio gelijk is aan het gemiddelde en rood betekent dat het aantal diagnoses hoger ligt. Om te beginnen klikt u onderaan uw scherm op de knop ‘Klik hier om te starten’. Er verschijnt dan een kaart van Nederland met rechts een menu om een van de 24 meest voorkomende kankersoorten te selecteren. Dat is weer te filteren op mannen en vrouwen, om zo de verschillen tussen mannen en vrouwen te zien, maar staat standaard op alle personen. Daarna selecteert u een postcodegebied en dat doet u door met uw muis op een gebied op de kaart te klikken. In de linker bovenhoek ziet u overigens nog een venster om te zoeken op postcode of plaatsnaam.

Er verschijnt dan een pop-up venster met de postcodecijfers van dat gebied, waarbij het gaat om dezelfde eerste drie cijfers, het aantal soorten kanker dat er voorkomt en meer. U ziet verder meteen of het aantal diagnoses van een bepaalde kankersoort dus hoger, lager of gelijk is aan het landelijke gemiddelde. Deze informatie is weer te delen via een link, die u links onderin genereert. Verder vermeldt de atlas per kankersoort waarom deze mogelijk relatief vaak of juist weinig in een bepaalde regio voorkomt. Daar worden soms meerdere verklaringen voor gegeven.

Kankeratlas heeft de volgende kenmerken:

  • gratis kankeratlas voor in uw browser, 
  • werkt op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie, 
  • geeft met kleuren het niveau ten opzichte van het landelijke gemiddelde aan, 
  • check op postcodegebied welke kankersoort het meeste voorkomt, 
  • bekijk het verschil tussen mannen en vrouwen, 
  • deel informatie via een link.

Kankeratlas screenshots

Kankeratlas screenshot
Kankeratlas screenshot

Op de website van de ontwikkelaars van deze gratis software kunt u meer informatie vinden en kunt u de software downloaden.

Website van de makers van Kankeratlas

website van Kankeratlas