gratis software en apps downloaden
Gratis software en apps zoeken:

ReactOS logo
ReactOS

Open Source Windows Kloon

Veel gebruikers zijn zo gehecht aan de werking van Windows dat dat een drempel vormt om over te stappen op een ander, eventueel open source, besturingssysteem. Daarom proberen sommige ontwikkelaars om hun alternatieve systeem zoveel mogelijk op Windows te laten lijken. Een voorbeeld daarvan is ReactOS.


ReactOS is een open source besturingssysteem dat tot doel heeft om compatibel te zijn met Windows. Dit houdt in dat Windows programma's en drivers erop moeten kunnen werken. In eerste instantie gaat wordt gewerkt aan compatibiliteit met Windows NT en Windows Server 2003.Er wordt naar gestreefd om ook de bediening en het uiterlijk van ReactOS zoveel mogelijk aan te sluiten op die van Windows zodat gebruikers van dat systeem moeiteloos kunnen overstappen op dit open source initiatief.

Ondanks dat het project al in 1998 is gestart bevindt het zich nog in de alfa-fase dus het besturingssysteem is alleen geschikt om voor testdoeleinden te installeren.

ReactOS heeft de volgende kenmerken:

  • open source besturingssysteem dat sterk lijkt op Windows,
  • compatibel met Windows Server 2003 en Windows NT,
  • bevindt zich nog in de alfa fase dus alleen te gebruiken voor testdoeleinden.

ReactOS screenshots

ReactOS screenshot
ReactOS screenshot

Op de website van de ontwikkelaars van deze gratis software kunt u meer informatie vinden en kunt u de software downloaden.

Website van de makers van ReactOS

website van ReactOS direct naar ReactOS download pagina