gratis software en apps downloaden
Gratis software en apps zoeken:

Rails Installer logo
Rails Installer

gratis Windows software
gratis Mac software

Rails Installatie Software

Ruby on Rails is een webapplicatie raamwerk dat snel aan populariteit wint. Met behulp van Rails Installer worden alle computerprogramma's geïnstalleerd die nodig zijn om Rails code te ontwikkelen en het resultaat lokaal te draaien.


Rails Installer is een gratis softwarepakket dat alle onderdelen om in Rails te kunnen ontwikkelen in één keer op de PC installeert. De volgende programma's maken onderdeel uit van Rails Installer: Ruby, Rails, Git, Sqlite en DevKit. Deze programma's maken het mogelijk om in Rails te programmeren en de ontwikkelde applicaties lokaal te draaien.

Rails Installer heeft de volgende kenmerken:

  • pakket om de volgende software in één keer te installeren: Ruby, Rails, Git, Sqlite en DevKit
  • alleen geschikt voor Windows

Rails Installer screenshots

Rails Installer screenshot
Rails Installer screenshot

Op de website van de ontwikkelaars van deze gratis software kunt u meer informatie vinden en kunt u de software downloaden.

Website van de makers van Rails Installer

website van Rails Installer direct naar Rails Installer download pagina