gratis software en apps downloaden
Gratis software en apps zoeken:

Project-Open logo
]Project-Open[

gratis cloud software
gratis Windows software
gratis Linux software

Project Management Software

Project management omvat het beheersen van alle taken en onderdelen van projecten. Het is de methode waarop projecten gepland, voorbereid, georganiseerd, uitgevoerd en opgeleverd worden.

Er zijn verschillende gratis project management programma's die je daarbij kunnen ondersteunen waaronder ]project-open[. En ja, die haakjes zijn geen typefout.


]Project-Open[ is open source project management software waarmee u uw eigen systeem in de cloud opzet. Het wordt ontwikkeld door een team in Duitsland en Spanje.

Het systeem kan na installatie gebruikt worden voor zowel een top-down als een bottom-up benadering van project management. Bij de top-down benadering wordt het totale budget verdeeld over alle deelprojecten.

Met betrekking tot de financiële prognose wordt gekeken of de som van geplande taken binnen een project binnen het budget valt. Bij de bottom-up benadering wordt groepen taken samengenomen tot subprojecten die samen één groot project vormen. Het budget van het hoofdproject wordt berekend aan de hand van de prognoses op taakniveau.Resource Management
Gebaseerd op de allocatie van bronnen, zoals die op projectniveau zijn gedefinieerd, worden beschikbaarheid of het tekort aan bronnen voor alle lopende projecten weergegeven.

Project Afronding Monitoring
Iedere eigenaar van een taak rapporteert de afronding ervan. Een gewogen totale afronding wordt door het systeem berekend.

Projecten Importeren/Exporteren
]Project-Open[ ondersteunt het importeren en exporteren van en naar GanttProject, OpenProj en Microsoft Project. Bestanden kunnen dus geëxporteerd worden naar één van deze programma's en na bewerkingen weer geïmporteerd worden in ]Project-Open[.

Project Templates
Nieuwe projecten kunnen gecreëerd worden op basis van bestaande templates.

IT Service Management
Met de IT helpdesk beheert u de levenscyclus van tickets. Voor ieder ticket type kan een workflow gedefinieerd worden. Hiermee kunt u incidenten, aanpassingsverzoeken, software bugs en andere opdrachten optimaal managen. Bovendien kan de verzamelde data gebruikt worden bij management beslissingen.

Configuratie Database
Configuratie management wordt ondersteund door een geïntegreerde CMDB wat leidt tot transparantie in de gemaakte aanpassingen.

Nagios Integratie
Resultaten van Nagios scans en meldingen vormen de input voor de IT helpdesk en CMDB.

Timesheet Management
Timesheet management maakt het mogelijk om de tijd te meten die aan taken en tickets zijn besteed. Er zijn verschillende rapportage functies waarmee timesheet data geëxporteerd kan worden om deze beschikbaar te maken voor leidinggevenden en de HR-afdeling. Via het ingegeven workflow systeem kunnen managers timesheet data bevestigen van teamleden.

Financieel Management
Naast de timesheet kosten kan ]project-open[ ook andere kosten meten zoals reis- en verblijfskosten. Ook deze kunnen volgens een ingestelde workflow eerst voor goed- of afkeuring naar een meerdere gestuurd worden voordat deze kosten worden meegenomen in de winst en verlies berekening van een project.

Facturen
Facturen kunnen op basis van verschillende criteria gecreëerd worden. Dit kan op basis van geplande, facturabele of vastgelegde eenheden. Ook andere financiële documenten zoals provider rekeningen en offertes worden semi-automatisch gegenereerd op basis van vastgelegde informatie over projecten en klanten.

Cost Centers
Met de cost center module wijst u kosten toe aan centers binnen verschillende projecten.

Financiële Rapportages
]project-open[ bevat verschillende financiële rapportages voor het berekenen van winst en verlies, cahflow en de kostenefficiëntie van de operationele organisatie.

Kennis Management en Samenwerking
Met bestandsbeheer, wiki en forum functies en een uitgebreide zoekfunctie kunnen alle medewerkers binnen een organisatie snel de informatie vinden die ze op dat moment nodig hebben. Per item kan bepaald worden wie toegangsrechten heeft.

Human Resources
Gebruikers kunnen hun afwezigheid invoeren. Dit wordt automatisch doorgezet naar de juiste leidinggevenden.

Medewerkersdata
Alle data over medewerkers is vanuit een centraal punt te raadplegen door HR managers.

Vaardigheden Management
Binnen deze module kunnen de vaardigheden van medewerkers worden vastgelegd. Gebruikers kunnen hun vaardigheden ook zelf bewerken wanneer ze daar de rechten voor hebben. Leidinggevenden kunnen deze bewerkingen in vaardigheden vervolgens weigeren of goedkeuren.

CRM
Alle informatie met betrekking tot klanten wordt op een uniforme manier vastgelegd.

Email Campagnes
Vanuit ]project-open[ kunnen email campagnes worden opgezet en beheerd. Bovendien kunnen emailberichten geïmporteerd worden vanaf een andere mail server.

Pre-sales Ondersteuning
Het forum en aanvullende dynamische velden helpen in het proces van de pre-sales fase.

]Project-Open[ screenshots

Project-Open screenshot
Project-Open screenshot

Op de website van de ontwikkelaars van deze gratis software kunt u meer informatie vinden en kunt u de software downloaden.

Website van de makers van ]Project-Open[

website van ]Project-Open[ direct naar ]Project-Open[ download pagina