gratis software en apps downloaden
Gratis software en apps zoeken:

Praat logo
Praat

gratis Windows software
gratis Mac software
gratis Linux software

Analyseer geluid en taal met deze software

Taalkundigen maken gebruik van meerdere vormen van taal, spraak en stemgeluid. Een taaldeskundige of anders gezegd een linguïst houdt zich bezig met het bestuderen en beschrijven van taal. Het is een vorm van taalwetenschap die alle aspecten van taal behandeld. Er zijn talloze manieren om dat te doen en Praat is een handig taalkundig hulpmiddel hiervoor. Praat is een wetenschappelijk programma voor mensen die taal bestuderen, taaldeskundigen dus. De software is in staat om geluiden te lezen, waarvan daarna grafieken met golfvormen gegenereerd worden, die allerlei elementen van taal en spraak weergeven, zoals intonatie, intensiteit, volume en andere belangrijke informatie. 

Praat is gratis te gebruiken en de software is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux.


Praat is ontwikkeld door Paul Boersma en David Weenink van het instituut Fonetische Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De software is een krachtig en interessant programma dat audio analyseert en dat gebeurt aan de hand van audiobestanden. Zo zijn meerdere aspecten van taal en spraak te analyseren en te bestuderen. Hiervoor is het mogelijk om met de software zelf audio op te nemen of om losse audiobestanden te importeren en die te gebruiken. 

Praat hoeft niet geïnstalleerd te worden. U downloadt het gecomprimeerde bestand, klikt erop en vervolgens wordt het programma meteen geopend. Er verschijnen dan twee vensters op uw scherm en die zijn allebei nodig voor het analyseren en bestuderen van de audio. Een bestand is simpel te importeren, waarbij meerdere bestandsformaten worden ondersteund, of u neemt dus direct vanuit het programma audio op.Het paneel 'Praat Objects' gebruikt u onder meer voor het opnemen van audio of voor het importeren ervan. Opnemen doet u door te klikken op 'New' en dan voor een van de opties voor het opnemen te kiezen, waarbij u de keuze heeft uit stereo of mono. Wanneer de audio eenmaal opgenomen of ingeladen is, is het meteen af te spelen. Door te klikken op 'View & Edit' is het te bewerken. Praat maakt er dan een grafiek met golfvormen van, die de intonatie, intensiteit, volume en andere details weergeeft. Er zijn dan nog tal van andere toepassingen op de audio los te laten en met uw muis zijn verschillende opties, zoals filterfrequenties, te veranderen en te isoleren en creëert u onder meer nog spectrogrammen. Bestanden zijn tot in detail te analyseren via scripts en die analyse is te automatiseren.

Het is nog mogelijk om afwijkingen en onregelmatigheden van een stemgeluid te meten, zoals haperingen, jitter, shimmer en ruis, en om spraakparameters zoals toonhoogte en spectrale analyse te berekenen. Het is een goede manier om spraakeigenschappen te testen. Verder is audio te manipuleren op basis van signalen en voegt u desgewenst annotaties toe. Daarnaast is het erg handig dat er een afbeelding te maken is van zo'n golfvorm en van de audio-analyse. Praat is een erg handig hulpmiddel voor taalkundigen en voor fonetisch onderzoek, maar het programma vergt wel enige kennis en is relatief lastig onder de knie te krijgen.

Praat heeft de volgende kenmerken:

  • • gratis linguïstisch programma voor Windows, macOS en Linux, • hoeft niet geïnstalleerd te worden, • leest geluid en maakt daar grafieken van, • neem geluid op of importeer een audiobestand, • maakt golfvormen van de audio, • analyseert de audio op meerdere manieren, • is een handig hulpmiddel voor taaldeskundigen en fonetisch onderzoek

Praat screenshots

Praat screenshot
Praat screenshot

Op de website van de ontwikkelaars van deze gratis software kunt u meer informatie vinden en kunt u de software downloaden.

Website van de makers van Praat

website van Praat Praat download pagina