gratis software en apps downloaden
Gratis software en apps zoeken:

GRASS GIS logo
GRASS GIS

gratis Windows software
gratis Mac software
gratis Linux software

Open Source GIS

GIS staat voor geografisch informatiesysteem en het is een systeem met dynamische geografische kaarten om daarmee allerlei gegevens te beheren, te analyseren en inzichtelijk te maken en weer te delen met anderen. Er zijn meerdere aanbieders van die systemen en GRASS is er daar een van. GRASS GIS is een open source informatiesysteem met meer dan 500 modules voor het weergeven van kaarten en afbeeldingen en het ondersteunt vector en rasterdata in twee en drie dimensies. 

GRASS GIS is gratis te gebruiken en de software is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux.


Het inzichtelijk maken en visualiseren van data en geografische gegevens is handig voor het nemen van bepaalde beslissingen en om specifieke informatie in kaart te brengen, bijvoorbeeld voor wegenkaarten, landbouwpercelen of de hoeveelheid vegetatie of dieren in een gebied. Geografische kenmerken worden zo gecombineerd met gegevens uit de echte wereld, zoals dus vegetatie of dieren, en die zijn zo beter te analyseren en te beoordelen. Dat gebeurt onder meer aan de hand van digitale kaarten, waar u allerlei informatie aan toevoegt en die zo voor uw situatie aan te passen zijn. 

Het bestand van GRASS GIS dat u gaat downloaden is relatief groot en dat heeft te maken met de complexiteit van de software. Met een snelle internetverbinding is dat overigens zo gedownload. Het installeren gaat verder soepel.De interface ziet er vrij technisch uit. Wanneer u het programma de eerste keer start wordt u gevraagd om een locatie te selecteren waar de databank die u aanmaakt in wordt opgeslagen. Het is aan u om die databank meer te specificeren en er locaties voor te selecteren. Binnen die locaties zijn er weer kaarten. Er wordt een standaard wat algemenere databank mee geïnstalleerd overigens en daarmee gelijk een kaart van de wereld. Er zijn verschillende vensters te zien op uw scherm, waarvan een scherm met uw locaties. Door op een locatie of een regio te klikken wordt de betreffende kaart geopend in een ander venster, rechts daarvan. U schakelt eenvoudig tussen locaties heen en weer. GRASS GIS laat u nieuwe kaarten aanmaken of openen en die vervolgens bewerken. De modules zijn helemaal op maat te maken en de raster- en vectorgegevens zijn daarbij naar wens te manipuleren.

Al die gegevens zijn topologisch, wat betekent dat ze gebonden zijn aan een locatie en dus aan specifieke grenzen. Aan kaarten voegt u uw gegevens toe, zoals ruimtelijke gegevens en de parameters van een geografisch gebied en het werken met meerdere lagen wordt ondersteund. Het is mogelijk om kleuren aan bepaalde informatie toe te wijzen, waardoor een en ander wat duidelijker wordt op een kaart. Alle informatie is direct weer op te slaan en desgewenst weer in een ander GIS-programma te gebruiken.

GRASS GIS heeft de volgende kenmerken:

  • gratis geografisch informatiesysteem voor Windows, macOS en Linux, 
  • heeft een vrij groot downloadbaar bestand, 
  • heeft meer dan 500 modules om mee te werken, 
  • werkt voor het inzichtelijk maken en visualiseren van geografische data, 
  • voeg zelf informatie toe aan kaarten en modules, 
  • is te koppelen aan andere GIS-software.

GRASS GIS screenshots

GRASS GIS screenshot
GRASS GIS screenshot

Op de website van de ontwikkelaars van deze gratis software kunt u meer informatie vinden en kunt u de software downloaden.

Website van de makers van GRASS GIS

website van GRASS GIS direct naar GRASS GIS download pagina