gratis software en apps downloaden
Gratis software en apps zoeken:

Google Course Builder logo
Google Course Builder

gratis cloud software

Gratis MOOC Software

Een online platform waar studenten en docenten naartoe gaan om informatie uit te wisselen en een opleiding te volgen wordt ook wel een MOOC genoemd. Dit staat voor Massive Open Online Course. Er zijn verschillende gratis pakketten waarmee u een eigen MOOC kunt opzetten. Google Course Builder is er daar één van.


Google biedt sinds 2012 een programma aan waarmee een online educatieplatform opgezet kan worden. Deze open source software wordt aangeboden onder de naam Course Builder. Oorspronkelijk is het pakket gemaakt voor een MOOC van Google zelf over het maximaal benutten van haar zoekfuncties. Daarna is de software voor algemeen gebruik beschikbaar gesteld onder een open source licentie.

In dit platform worden verschillende diensten van Google geïntegreerd waarmee informatie overgedragen kan worden zoals Google+, Hangouts, YouTube en App Engine.Dit open source programma wordt gebruikt door scholen en universiteiten, maar ook door stichtingen en commerciële partijen voor het overdragen van lesstof aan studenten. De software kan compleet in de huisstijl van de organisatie gemaakt worden. Ook is, in tegenstelling tot vergelijkbare online diensten, alle opgeslagen data direct het eigendom van de organisatie zelf.

Aangezien de software open source is kunt u aanvullende functies ontwikkelen en implementeren. Course Builder is zeer schaalbaar, het pakket kan dus zonder problemen een groeiend studentenbestand en hoeveelheid lesmateriaal verwerken.

Google Course Builder heeft de volgende kenmerken:

  • gratis MOOC (Massive Open Online Course) software,
  • eigen online educatieplatform ontwikkelen en beheren,
  • open source licentie,
  • zeer schaalbaar dus geschikt voor gebruik op universiteiten en scholen,
  • integratie van verschillende Google diensten.

Google Course Builder screenshots

Google Course Builder screenshot
Google Course Builder screenshot

Op de website van de ontwikkelaars van deze gratis software kunt u meer informatie vinden en kunt u de software downloaden.

Website van de makers van Google Course Builder

website van Google Course Builder direct naar Google Course Builder download pagina