gratis software en apps downloaden
Gratis software en apps zoeken:

GNU Health logo
GNU Health

gratis cloud software

Gratis EPD Software

Voor organisaties die in de medische en gezondheidszorgsector opereren is een goed informatiesysteem, vaak letterlijk, van levensbelang. GNU Health is een kwalitatief hoogstaand softwarepakket voor deze sector dat bovendien open source is. Het kan dus volledig gratis binnen de organisatie geïmplementeerd worden.


GNU Health is een gratis gezondheid en ziekenhuis informatiesysteem. In Nederland wordt het ook wel het open source EPD programma genoemd. EPD staat voor Elektronisch Patiëntendossier. Dit is een computer database waarin zorgverleners alle patiëntinformatie centraal opslaan. Het voordeel hiervan is dat alle artsen die betrokken zijn bij de gezondheid van een patiënt over dezelfde actuele en accurate dossierinformatie beschikken.

De software is geschreven in Python en wordt multiplatform ontwikkeld waardoor het draait op zowel Windows, Linux als Mac OS. Het bevat de volgende modules:

 • Electronic Medical Record (EMR)
 • Hospital Information System (HIS)
 • Health Information System

Het GNU Health open source softwareproject is in 2008 opgestart door Luis Falcón. Het was oorspronkelijk bedoeld om de gezondheid te monitoren en ziektes te voorkomen van de bevolking in afgelegen gebieden. Oorspronkelijk had dit project de naam "Medical". Vervolgens is het doorontwikkeld tot het huidige complete gezondheid en ziekenhuis informatiesysteem met een internationaal team van ontwikkelaars. Het beheer is in handen van GNU Solidario, een NGO (non-profit non-governmental organization) dat actief is op het gebied van educatie en gezondheid in combinatie met gratis software.GNU Health is modulair opgebouwd. U kunt er alle functies aan toevoegen die nodig zijn voor de dagelijkse routine in een gezondheidspraktijk en het beheren van de bronnen binnen een dergelijke praktijk.

De huidige beschikbare modules zijn:

 • gezondheid: data opslaan over objecten zoals patiënt, evaluaties, gezondheidscentra, ziektes, afspraken, vaccinaties en medicatie.
 • kindergeneeskunde: inclusief neonatologie en psychosociale evaluaties.
 • groeidiagrammen: inclusief percentielen en z-score grafieken van de World Health Organization.
 • gyneacologie en verloskunde: inclusief perinatale informatie en kraambed.
 • levensstijl: fysieke oefeningen, diëten, drugsverslavingen, drugsdatabase van NIDA, Henningfield waarderingen, seksualiteit, risicofactoren, woning- en kinderveiligheid.
 • genetisch: erfelijkheidsrisico's inclusief 4200 ziekte genen van NCBI/GeneCards.
 • lab: beheer de aanvragen, uitvoeringen en evaluaties van labaratorium analyses.
 • sociaaleconomisch: opleiding, beroep, leefomstandigheden, gevaarlijke gebieden, kinderarbeid en prostitutie.
 • intramuraal: patiënt opname, bed toewijzing en zorgplan.
 • chirurgie: controlelijst voor opname, operatiekamers, procedures en operatie historie.
 • diensten: groepeerd gezondheidsgerelateerde diensten voor patiënten. Het maakt declaratie en facturatie voor deze dienstverlening mogelijk.
 • kalender: maakt verbinding met CalDAV client om kalenders en afspraken te beheren.
 • intramurale kalender: kalenders voor de opname van patiënten en het toewijzen van bedden.
 • QR Codes: Quick Recognition (QR) Codes voor identificatie.
 • historie: specifieke rapporten voor de klinische historie van patiënten.
 • Millenium Development Goal 6 (MDG6): functionaliteit om malaria, tuberculose en HIV/AIDS te bestrijden.
 • rapportage: grafieken genereren voor onderwerpen gerelateerd aan epidemiologie en gezondheidscentra.
 • verpleging: patiëntenrondes, medicatie administratie en procedures.
 • ICU: intensive care afdeling functies.
 • voorraad: farmaceutische voorraden beheren.
 • NTD: basismodule voor verwaarloosde tropische ziekten (waaronder Dengue en ziekte van Chagas).
 • scans: diagnostische scans beheren waaronder CT, MRI en röntgen.
 • ICPM: door het WHO vastgestelde classificering van medicatie procedures.
 • cryptografie: ondersteuning voor het versleutelen van data en digitale ondertekening met GNU Privacy Guard plugin.
 • archieven: functies om gezondheidsrapporten te archiveren en monitoren.

GNU Health screenshots

GNU Health screenshot
GNU Health screenshot

Op de website van de ontwikkelaars van deze gratis software kunt u meer informatie vinden en kunt u de software downloaden.

Website van de makers van Vuze

website van GNU Health direct naar GNU Health download pagina