gratis software en apps downloaden
Gratis software en apps zoeken:

FreeMind logo
FreeMind

gratis Windows software
gratis Mac software
gratis Android app

Gratis Mindmaps Maken

Een mindmap is een grafisch schema dat gebruikt wordt om woorden, ideeën, taken of andere items weer te geven rond een centraal woord of idee. Het doel van een mindmap is om hoofd- van bijzaken te onderscheiden en informatie logisch te ordenen.


FreeMind is gratis en open source mind-mapping software. FreeMind maakt het mogelijk voor de gebruiker om hiërarchische combinaties van ideeën rond een centraal concept weer te geven en aan te passen. Dit is vooral handig bij brainstormsessies en om hoofd- van bijzaken te onderscheiden bij complexe projecten.

FreeMind wordt onder andere gebruikt voor de volgende taken:

 • houden van overzicht op projecten, inclusief status, subtaken en tijdschema
 • verzamelplaats voor project informatie inclusief links naar benodigde bestanden, software en bronnen van informatie
 • verzamelplaats voor internet onderzoek met Google en andere website referenties
 • kennisbank van aantekeningen met links naar bronnen op een bepaald gebied die, waar nodig, uitgebreid kunnen worden
 • hulpmiddel bij het schrijven van essay's

FreeMind heeft de volgende kenmerken:

 • mindmapping software,
 • open source licentie,
 • bestanden als XML bestand opslaan,
 • exporteer hypertext naar HTML en XHTML,
 • exporteer documenten naar PDF en OpenDocument,
 • exporteer plaatjes naar PNG, JPEG en SVG.

FreeMind screenshots

FreeMind screenshot
FreeMind screenshot

Op de website van de ontwikkelaars van deze gratis software kunt u meer informatie vinden en kunt u de software downloaden.

Website van de makers van FreeMind

website van FreeMind direct naar FreeMind download pagina