gratis software en apps downloaden
Gratis software en apps zoeken:

Dia logo
Dia

gratis Windows software

Gratis Diagrammen Maken

Een diagram is een schematische, grafische weergave van een proces of een aantal grootheden en de onderlinge verbanden.

Op deze pagina wordt het gratis computerprogramma Dia beschreven dat gebruikt kan worden voor het maken van diagrammen.


Dia is gratis software waarmee diagrammen gemaakt kunnen worden. De functionaliteit van het programma lijkt sterk op die van Microsoft Visio. U kunt kiezen uit een lijst van figuren waarmee u de diagram wilt maken en vervolgens is het mogelijk deze te verbinden met verschillende lijnstijlen. Op deze manier kunnen verbanden schematisch weergegeven worden.

Dia ondersteunt het werken met meerdere lagen (layers). Het programma is onder andere geschikt om netwerkdiagrammen, stroomschema's en elektrische schema's te creëren.Dia heeft de volgende kenmerken:

  • diagrammen software,
  • open source,
  • diagrammen exporteren naar onder andere EPS, SVG, CGM en PNG,
  • ook beschikbaar als portable software die u kunt opstarten vanaf bijvoorbeeld een USB-stick,
  • alleen geschikt voor Microsoft Windows.

Dia screenshots

Dia screenshot
Dia screenshot

Op de website van de ontwikkelaars van deze gratis software kunt u meer informatie vinden en kunt u de software downloaden.

Website van de makers van Dia

website van Dia direct naar Dia download pagina