gratis software en apps downloaden
Gratis software en apps zoeken:

aText logo
aText

gratis Windows software
gratis Mac software

Gebruik sneltoetsen voor langere zinnen of teksten

Wie veel teksten schrijft weet dat dit soms veel tijd kost en dat dit niet altijd even leuk is. Denk aan het opstellen van specifieke teksten of bepaalde e-mails, waarbij u terugkerende informatie gebruikt. Dan is het best handig om het typen van tekst wat meer te automatiseren, om zo uw productiviteit te verhogen. Daarvoor gebruikt u een programma als aText. Hiermee gebruikt u als het ware templates voor teksten, zodat u niet iedere keer weer hetzelfde typt. Denk dan aan het versnelt typen in allerlei toepassingen, van een e-mailprogramma tot uw browser, waarbij veelgebruikte zinnen of stukken tekst vervangen worden door losse woorden of zinnen, die voor u weer heel logisch zijn en die u zelf definieert. 

aText is gratis te gebruiken en de software is beschikbaar voor Windows en macOS.


Een applicatie als aText bespaart u iedere dag weer veel tijd en typewerk. U hoeft niet langer veel te typen, maar u kiest een paar letters of woorden en door die te typen verschijnt de tekst die u eraan heeft gekoppeld meteen op uw scherm. Het voordeel is dat dit behoorlijk zelf aan te passen is, waardoor u een specifiek woord of een zin zelf koppelt aan een gewenste tekst. Zo is het bijvoorbeeld makkelijker om een complete e-mail te schrijven. 

aText heeft een set met functies die aan uw eigen wensen aan te passen zijn. Dat gaat van afkortingen en url's tot allerlei symbolen en het invoeren van datums. Verder heeft de applicatie een automatische correctie van hoofdletters, waardoor hoofdletters altijd op de juiste plaats gebruikt worden en is er zelfs een soort van spellingcontrole, die controleert op spelfouten.De software is snel en makkelijk te downloaden en installeren. De interface ziet er duidelijk uit en links heeft u een paneel met onder meer de woorden en zinnen die u gebruikt om stukken tekst te vervangen. Het is dan belangrijk om te bedenken welke sneltoetsen u wilt gaan invoeren voor bepaalde woorden en zinnen. Het is dan allereerst mogelijk om groepen aan te maken, om zo sneltoetsen voor specifieke onderwerpen samen te voegen. U maakt dan bijvoorbeeld een groep voor terugkerende e-mails, dus e-mails met steeds dezelfde tekst. Aan een groep voegt u vervolgens snippets toe, zoals dat hier heet, en dat zijn dus de sneltoetsen die staan voor de woorden en zinnen die u wilt gebruiken.

Eerst geeft u een snippet een naam, waardoor deze makkelijk herkenbaar is. Dat doet u in het invoerveld aan de rechterkant van uw scherm. Daaronder vult u de tekst in die moet verschijnen als u dat snippet ergens typt. Als u bijvoorbeeld kiest voor 'gratis' als woord en daaronder 'gratissoftware.nu' invoert, dan hoeft u voortaan alleen nog maar het woord 'gratis' in te typen, waarna aText daar automatisch 'gratissoftware.nu' van maakt. Dat scheelt meteen weer een hoop letters, die u nu dus niet meer hoeft te typen. Snippets zijn altijd weer te bewerken.

aText heeft de volgende kenmerken:

  • gratis automatiseringstool voor Windows en macOS,
  • snel en makkelijk te installeren,
  • automatiseert het typen van langere zinnen en teksten,
  • vervangt veelgebruikte zinnen en teksten door woorden,
  • definieer zelf uw snippets,
  • gebruik bij allerlei programma's en editors

aText screenshots

aText screenshot
aText screenshot

Op de website van de ontwikkelaars van deze gratis software kunt u meer informatie vinden en kunt u de software downloaden.

Website van de makers van aText

website van aText aText download voor Windows