gratis software en apps downloaden
Gratis software en apps zoeken:

ADDTimer logo
ADDTimer

gratis Windows software

Gratis Tijd Aftellen Software

Heeft u veel taken die regelmatig op dezelfde manier opgevolgd moeten worden? Bijvoorbeeld iemand na een uur terugbellen, na een half uur data in het computersysteem invoeren of uw e-mail om de twee uur checken? Met de gratis software van ADDTimer kunt u het instellen van timers grotendeels automatiseren.


Soms is het probleem niet dat u moet onthouden om iets te doen, maar dat u de tijd waarbinnen dit moet gebeuren vergeet. Zoals bijvoorbeeld het controleren van uw e-mail of het nabellen van een afspraak binnen een x aantal uur.

Met ADDTimer stelt u verschillende aftellende tijdklokken in. Deze kunnen naast elkaar gestart worden zodat u meerdere taken die opgevolgd moeten worden tegelijk bijhoudt. Dit programma werkt niet als een alarmklok, maar telt alleen de uren, minuten en seconden af zoals u die heeft ingesteld.Na het starten van de applicatie geeft u de timer een beschrijving via het geïntegreerde tekstveld. Vervolgens geeft u het aantal minuten en seconden aan die afgeteld gaan worden. Door "Speak the Message" aan te vinken wordt de opgegeven beschrijving door het programma voorgelezen wanneer de geselecteerde tijd verstreken is.

Voor veel voorkomende taken kunt u bij het aanmaken van een timer een snelkoppeling op het bureaublad opslaan. Na het aanklikken daarvan start de software automatisch met aftellen gekoppeld aan de ingevoerde omschrijving.

Heeft u veel terugkomende taken die na een specifieke periode opgevolgd moeten worden? Dan is ADDTimer een uitstekende tool om de tijd voor deze taken af te tellen. De software is alleen beschikbaar voor Windows systemen.

ADDTimer heeft de volgende kenmerken:

  • gratis tijdklokken software,
  • snelkoppelingen aanmaken voor terugkerende taken,
  • beschrijving timer door computer laten voorlezen,
  • meerdere timers tegelijkertijd laten lopen,
  • beschikbaar onder een open source licentie,
  • alleen geschikt voor Microsoft Windows.

ADDTimer screenshots

ADDTimer screenshot
ADDTimer screenshot

Op de website van de ontwikkelaars van deze gratis software kunt u meer informatie vinden en kunt u de software downloaden.

Website van de makers van ADDTimer

website van ADDTimer naar ADDTimer download pagina