gratis software en apps downloaden
Gratis software en apps zoeken:

VanAnaarBeter logo
VanAnaarBeter

gratis cloud software

Gratis Wegwerkzaamheden Informatie

Er wordt in Nederland voortdurend aan de weg gewerkt. Dat levert betere wegen op, maar zorgt voor automobilisten vaak wel voor de nodige hinder. Niets is minder leuk dan wegens wegwerkzaamheden in de file staan of om onverwachts omgeleid te worden. Het is daarom handig om goed voorbereid de weg op te gaan. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom de website ‘VanAnaarBeter’ in het leven geroepen, waarop Rijkswaterstaat u op de hoogte brengt van alle geplande wegwerkzaamheden. Het is dan handig om voor vertrek uw route te checken, waardoor u meteen weet waar de problemen zich voordoen en waardoor het mogelijk is om een alternatief te bedenken.

VanAnaarBeter is gratis te gebruiken en werkt volledig online in uw browser.


Met een platform als VanAnaarBeter probeert Rijkswaterstaat de overlast van de wegwerkzaamheden te beperken. U vind op deze website allerlei nuttige informatie, zoals de rijkswegen waar aan gewerkt wordt, de verwachte verkeershinder die dit oplevert en meer. Verder worden er alternatieven gegeven, zodat u toch zonder al teveel hinder de weg op gaat. U moet dan natuurlijk wel even de website bekijken voordat u in de auto stapt.

Apps zijn er helaas niet, maar de website is dermate goed gemaakt, dat deze op de browser van iedere smartphone makkelijk te bekijken is.Er zijn verschillende manieren om VanAnaarBeter te gebruiken. Als u op de website komt is als eerste de optie te zien om uw eigen route in te voeren, om zo te zien of er werkzaamheden op uw route zijn. U voert uw vertrekpunt en het eindpunt in, waarbij uw locatie te gebruiken is en waarvoor u wel toegang tot uw locatie moet geven, en selecteert nog de dag van uw reis. Standaard staat die op ‘vandaag’. U klikt dan op ‘zoeken’, waarna de resultaten in een nieuwe tab weergegeven worden. U ziet in tekst waar de eventuele werkzaamheden en hinder zijn en rechts daarvan wordt dit weer getoond op een kaart, inclusief uw route. Uw route is blauw, de werkzaamheden zijn te zien als het mannetje met de schop en de hinder wordt met rood aangegeven.

Er is nog een optie om een adres in te voeren, om via dat adres om te rijden. Naast het vertrekpunt en eindpunt is het nog mogelijk om te zoeken op wegnummer.

Op de hoofdpagina klikt u naast ‘Mijn route’ op ‘Wegwerkzaamheden’, waar u een overzicht te zien krijgt van alle grootste werkzaamheden door het hele land. Als u op een van de wegen klikt leest u meteen de belangrijkste informatie, zoals ter hoogte waarvan de werkzaamheden plaatsvinden, wanneer en welke hinder er te verwachten is. VanAnaarBeter is geïntegreerd met verschillende sociale media, waardoor routes, werkzaamheden en omleidingen direct te delen zijn. Als u toch een app wilt gebruiken, dan staan de werkzaamheden nog in de ‘Rijkswaterstaat Actueel’ app, beschikbaar voor iOS en Android.

VanAnaarBeter heeft de volgende kenmerken:

  • werkt gratis en volledig online in uw browser,
  • brengt u op de hoogte van alle geplande wegwerkzaamheden,
  • voer uw eigen route in en zie de werkzaamheden en hinder onderweg,
  • zoek op wegnummer,
  • bekijk werkzaamheden en hinder door heel Nederland,
  • heeft de optie om een adres in te voeren en daarlangs om te rijden.

VanAnaarBeter screenshots

VanAnaarBeter screenshot
VanAnaarBeter screenshot

Op de website van de ontwikkelaars van deze gratis software kunt u meer informatie vinden en kunt u de software downloaden.

Website van de makers van VanAnaarBeter

website van VanAnaarBeter