gratis software en apps downloaden
Gratis software en apps zoeken:

Science Journal logo
Science Journal

gratis Android app
gratis iOS app

Omgeving Onderzoeken via Smartphone Sensoren

Er wordt al langere tijd gepleit voor meer wetenschap, techniek en automatisering in het onderwijs, om kinderen zo beter voor te bereiden op hun latere werkleven. Niet alleen handig voor henzelf, maar het bedrijfsleven heeft er flink baat bij. Wetenschap is leuk, dat is de boodschap. Het is dezelfde boodschap van Making & Science van Google en de bijhorende app Google Science Journal. Het doel is om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met wetenschap en hen daar enthousiast voor te laten worden. Met de app Science Journal ontdekken kinderen hun omgeving met experimenten, waarbij weer gebruikt gemaakt wordt van verschillende sensoren en data. Science Journal is gratis te gebruiken en beschikbaar voor Android en iOS.

UPDATE: Google is gestopt met Science Journal.


Een omgeving is een schat aan informatie die helpt bij het vinden van antwoorden op veel vragen. Zeker voor kinderen is hun omgeving het eerste waar ze mee in aanraking komen en willen ze die gaan ontdekken om erachter te komen hoe de wereld om hen heen werkt. Geluid, licht en beweging spelen daarbij een grote rol. Google speelt daar handig op in met deze app, die onderdeel is van het Making & Science project van de techgigant.

Met Google Science Journal is het mogelijk om alle informatie om u heen te documenteren en te onderzoeken. Nadat u of uw kind de app heeft geïnstalleerd moet deze eerst ingesteld worden, zodat de app gebruik maakt van de sensoren van uw telefoon en weet waar de informatie opgeslagen moet worden. U klikt daarvoor op 'Let's Go' en de app leidt u door de stappen heen.Dan is het mogelijk om verschillende projecten aan te maken en u maakt een eerste project aan door op het plus icoontje in de rechter onderhoek te klikken. Via de sensoren meet u verschillende dingen in uw omgeving, zoals het licht, geluid en beweging, en u navigeert ermee met een ingebouwd kompas. Doordat de vijf sensoren steeds realtime informatie doorgeven meet u bijvoorbeeld hoe fel het licht in een ruimte is.

Naast de realtime weergave is er de functie om de waarnemingen op te nemen en te bewaren in de app. Verder is te meten hoe hard u heeft gerend, wat de luchtdruk om u geen is of hoeveel decibel de geluiden in de omgeving zijn. Dit wordt allemaal vastgelegd in een project. De informatie wordt weergegeven in grafieken en de resultaten zijn simpel met elkaar te vergelijken. Aan een project zijn notities, foto's en meer toe te voegen, om uw omgeving beter te documenteren.

Met Google Science Journal is het daarnaast mogelijk een paar leuke proeven te doen. Gegevens zijn weer te exporteren naar CSV-bestanden en dus nog makkelijker extern op te slaan. Google Science Journal is een erg laagdrempelige manier om uw omgeving te onderzoeken en om te experimenteren met uw telefoon. Het is een soort digitaal wetenschapsboekje, dat niet alleen voor kinderen heel interessant is, maar bovendien zeer geschikt voor volwassenen.

Science Journal heeft de volgende kenmerken:

  • gratis educatieve app voor kinderen van Google,
  • beschikbaar voor iOS en Android,
  • ontdekt uw omgeving met de sensoren van uw telefoon,
  • werkt met 5 verschillende sensoren,
  • meet de felheid van het licht of het aantal decibel van geluid,
  • maak meerdere projecten aan en voeg notities en foto's toe,
  • de informatie wordt weergegeven in handige grafieken,
  • uw gegevens zijn te exporteren naar een CSV-bestand.

Science Journal video

Science Journal screenshots

Science Journal screenshot
Science Journal screenshot

Op de website van de ontwikkelaars van deze gratis software kunt u meer informatie vinden en kunt u de software downloaden.

Website van de makers van Science Journal

website van Science Journal