Database van gratis software downloads  
gratis software downloaden
GRATIS SOFTWARE ZOEKEN:


gratis softwarebeste gratis softwaregratis software nieuwsfreeware open source

 

Freeware

 


Freeware is een term die gebruikt wordt voor software die gratis is te gebruiken maar waarop wel auteursrechten rusten. Het verschil tussen freeware en shareware is dat bij shareware de gebruiker moet betalen na een gratis proefperiode, freeware daarentegen is onbeperkt gratis te gebruiken.

Om software te kwalificeren als "freeware" moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De software is gratis te gebruiken
  • De software is gedurende een onbeperkte periode te gebruiken
  • De software wordt beschermd door auteursrechten

Aan freeware kunnen beperkende voorwaarden gesteld worden. Zo is veel freeware alleen gratis beschikbaar voor persoonlijk gebruik en moet voor commercieel gebruik een licentie aangeschaft worden.

Kies in het menu links een categorie om freeware gratis te kunnen downloaden!

Op Gratis Software.nu kunt u een overzicht van zowel freeware als open source software vinden.