Database van gratis software downloads  
gratis software downloaden
GRATIS SOFTWARE ZOEKEN:


gratis softwarebeste gratis softwaregratis software nieuwsfreeware open source

 

ComboFix

 

Malware, een samenvoeging van "malicious" en "software", is software die een PC infiltreert of beschadigt zonder dat de eigenaar hiervoor toestemming heeft gegeven. ComboFix is een gratis software programma dat deze malware kan detecteren en verwijderen.


ComboFixComboFix downloaden   windows

ComboFix is een programma dat de computer scant op de aanwezigheid van malware en deze automatisch probeert te verwijderen indien mogelijk. ComboFix verwijdert niet alleen de meest gekende en frequent voorkomende malware, maar het produceert ook een log na het voltooien van de scan. Deze log bevat zeer veel informatie die nodig is om diagnose te stellen door een ervaren analyst, aangezien er nog steeds restanten van de malware aanwezig kunnen zijn.

Er bestaan verschillende fora op het internet waar u het ComboFix log kunt plaatsen en waar vervolgens experts u kunnen helpen bij het oplossen van de computerproblemen.

 

ComboFix heeft de volgende kenmerken:

  • gratis scannen op malware en verwijdering indien mogelijk,
  • freeware,
  • geeft een uitgebreid log dat door een specialist gebruikt kan worden om eventuele malware op te sporen,
  • alleen geschikt voor ervaren gebruikers.

 

ComboFix Screenshots:Op de website van de producent van deze gratis software kunt u meer informatie vinden en kunt u de software downloaden.Website van de software producent:

website van ComboFix direct naar ComboFix download pagina